Regulamin zakupów

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obróbki blacharskie, blachy na rąbek, parapety metalowe, attyki.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: 55-330 Miękinia, Kościuszki 17 , NIP: 9131542060, tel. +48.669399502, adres email: biuro@centrumblacharskie.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Obróbki blacharskie sprzedawane są w naszym Sklepie są objęte podatkiem VAT w wysokości 23%.

6. W przypadku wybrania nieprawidłowej opcji wysyłki, Sklep ma prawo anulować zamówienie. 

7. Prezentowane zdjęcia w witrynie sklepu mają charakter wyłącznie poglądowy.
Z uwagi na proces produkcji powlekania blach, kolory określane mianem RAL należy traktować wyłącznie orientacyjnie, mogą odbiegać one odcieniem od prawidłowej palety RAL.
Przez wzgląd na zróżnicowane odcienie blach w tych samych kolorach, blachy mogę różnić się od siebie odcieniem w danym zamówieniu.

8. W zakładce "kolor" na naszej stronie internetowej, terminy "mat" i "połysk" odnoszą się do rodzaju powłoki, a nie do połyskliwości powierzchni.

Powłoka "połysk" oznacza, że lakier ma gładkie wykończenie, podczas gdy powłoka "mat" oznacza, że lakier ma chropowate wykończenie. Oba rodzaje powłok mogą mieć różne poziomy połysku, ale to właśnie rodzaj powłoki, a nie jej połyskliwość, jest określany w zakładce "kolor".

9. Łukowe obróbki blacharskie wykonywane na podstawie szablonu. Produkowane są na wzór szablonu zgodnie z jego kształtem. Otrzymane szablony do wykonania obróbek blacharskich, magazynujemy 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru przez klienta.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Faktury wystawiane są wyłącznie na zarejestrowane firmy. Osobom prywatny wystawiany jest paragon fiskalny, chyba że klient zażyczy sobie imienną fakturę przed wysłaniem zamówienia. 

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Brak możliwości odbioru osobistego towaru, pod adresem Sklepu, znajduje się jedynie biuro.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Termin realizacji poszczególnych pozycji podawany na naszej stronie przy każdym produkcie uwzględnia tylko dni robocze. Jest on uzależniony od naszych stanów magazynowych oraz od tego jak szybko dostawca jest w stanie dostarczyć nam dany produkt. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z uwagi na opóźnienia w dostawach - o takich sytuacjach zawsze staramy się informować. Do podanego terminu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.

5. W przypadku zwrotu towarów lub nieodebrania przesyłki z przyczyny klienta, to klient ponosi pełen koszt za powrót wysłanego zgodnego zamówienia.

§5

Reklamacje/Zwroty

1. Elektroniczne zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres e-mail: reklamacje@centrumblacharskie.pl

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności nie później niż 7 dnia kalendarzowego, licząc od dnia otrzymania przesyłki włącznie.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Dokładność cięcia i gięcia obróbek blacharskich to +/- 5mm, dokładność giętych kątów to +/- 10 stopni, reklamacja uwzględniana jest wyłącznie po przekroczeniu podanych wartości. Wszystkie rysunki z wymiarami są wyłącznie poglądowe. Tolerancja grubości blach to 0,1mm.

7. Gwarancja produktu dotkniętego uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego nie obowiązuje. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki, należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzeń, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Protokół szkodowy musi być wypełniony prawidłowo, czytelnie i nie może zawierać błędów lub nieprawdziwych informacji. Sprawdzenie zawartości przesyłki przed odbiorem w obecności kuriera oraz sporządzenie prawidłowo protokołu szkodowego jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnej gwarancji lub roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie.

Protokół szkodowy można sporządzić również samodzielnie na stronie internetowej przewoźnika. Protokół szkodowy musi być sporządzony w dniu odbioru przesyłki. Protokół szkodowy musi być wypełniony prawidłowo, nie może zawierać błędów i nieprawdziwych informacji. W przeciwnym razie reklamacja będzie rozstrzygana negatywnie.

8. Wszystkie obróbki blacharskie, parapety i maskownica z każdego rodzaju blachy są towarem pod indywidualne zamówienie i nie podlega zwrotowi.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu obróbek blacharskich lub parapetów przez klienta, zobligowany jest on do odbioru towaru z siedziby firmy nie później niż do 5 dnia otrzymania zwrotu. Po wyznaczonym terminie, towar zostanie zutylizowany.

10. Rysy na blachach od strony farby podkładowej lub na blachach naturalnych nie podlegają reklamacji czy gwarancji. Takie blachy jak tytan cynk, miedź, stal ocynkowana lub aluminium naturalne mogą być wysyłane ze śladami patynowania lub mikro-rysami z obu stron blachy.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Wyjątkiem możliwości odstąpienia od umowy są wszystkie towary wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produkty te to wszystkie obróbki blacharskie, parapety, maskownice i opierzenia wykonane z każdego rodzaju blachy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku towaru pod indywidualne zamówienia, lub towaru nie oferowanego w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku towaru z wyprzedaży, promocji lub w przypadku przyznania rabatu sprzedażowego.

9. W przypadku zwrotu towaru, wszystkie koszty związane z wysyłką, pakowaniem i odesłaniem towaru do Sklepu, ponosi Klient.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl